Csütörtöki videóVideó

Hasznos útmutatás a küldetéshez (Mt. 10:16-25)

Prédikál: Ács Zoltán
2016.02.25 18:00
Szegedi Baptista Gyülekezet

 

„Íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé: legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok.  Óvakodjatok az emberektől, mert átadnak a törvényszékeknek, és megkorbácsolnak zsinagógáikban,  sőt helytartók és királyok elé hurcolnak énmiattam, tanúbizonyságul nekik és a pogányoknak.  Amikor azonban átadnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogy miképpen vagy mit mondjatok, mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok.  Mert nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem Atyátok Lelke szól általatok.  Akkor majd testvér a testvérét, apa a gyermekét adja halálra, gyermekek támadnak szüleik ellen, és megöletik őket,  és mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért, de aki mindvégig kitart, az üdvözül.  Ha pedig üldöznek az egyik városban, meneküljetek a másikba. Bizony, mondom néktek: még végig sem járjátok Izráel városait, mire eljön az Emberfia.”  „A tanítvány nem feljebbvaló a mesterénél, sem a szolga az uránál.  Elég a tanítványnak, hogy olyanná legyen, mint a mestere, és a szolgának, mint az ura. Ha a ház urát Belzebubnak nevezték el, mennyivel inkább háza népét?”