Vasárnap délelőtti videóVideó

Jézus lényének lényege kibontakozik (Mt 13,53–58)


Prédikál: Dr. Pintér Gábor
Istentisztelet
2016.04.10. vasárnap 10:00

„Miután Jézus elmondta ezeket a példázatokat, továbbment onnan. Elment hazájába, és tanította őket a zsinagógában, és álmélkodva ezt mondták: „Honnan van ebben ez a bölcsesség és ez a csodatevő erő? Hát nem az ács fia ez? Nem Máriának hívják-e az anyját, testvéreit meg Jakabnak, Józsefnek, Simonnak és Júdásnak? Nem közöttünk élnek-e nővérei is mind? Ugyan honnan van benne mindez?” És megbotránkoztak benne, Jézus pedig így szólt hozzájuk: „Sehol sem vetik meg a prófétát, csak saját hazájában és a maga házában.” Nem is tett ott sok csodát a hitetlenségük miatt.” Mt. 13,53-58