Vasárnap délutáni videóVideó

Istentisztelet (Vasárnap Délután) (Zsolt. 98)


Prédikál:
Kelédi Géza
Soltvadkerti Baptista Gyülekezet
2016.05.08. 17:00

“Énekeljetek az ÚRnak új éneket, mert csodákat tett! Szabadulást szerzett jobbja, az ő szent karja.
Megmutatta szabadító erejét az ÚR, a népek szeme előtt nyilvánvalóvá tette igazságát.
Hűséggel és szeretettel gondolt Izráel házára, és látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását.
Ujjongjatok az ÚR előtt az egész földön! Örvendezve vigadjatok, zsoltárt énekeljetek!
Énekeljetek az ÚRnak hárfakísérettel, hárfakísérettel zengő éneket!
Harsonákkal és kürtzengéssel ujjongjatok a király, az ÚR előtt!
Zúgjon a tenger a benne levőkkel, a földkerekség és a rajta lakók!
Tapsoljanak a folyamok, a hegyek mind ujjongjanak
az ÚR előtt, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket. ” (Zsolt. 98)