Egyéb videó

Protestáns napok – 2016.10.28 (Mt. 5, 21 – 26)

Posted on

Prédikál: Kereskényi Sándor református lelkipásztor 2016.10.28 péntek 18:00 “„Hallottátok, hogy megmondtatott a régieknek: Ne ölj! Mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atyjafiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette, aki pedig azt mondja atyjafiának: Ostoba! – méltó a főtörvényszéki eljárásra; aki pedig azt mondja: Bolond! – méltó […]

Egyéb videó

Pünkösdhétfő (ApCsel 2, 1-13)

Posted on

Prédikál: Balogh Barnabás Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.05.16 11:00 “Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; […]

Egyéb videó

Nagypénteki Istentisztelet (Mt. 27, 27-56)

Posted on

Prédikál: Balogh Barnabás Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.03.25 18:00 “Akkor a helytartó katonái magukkal vitték Jézust a helytartóságra, és az egész őrség köré gyűlt. Levetkőztették, bíborszínű köpenyt adtak rá, tövisből font koronát tettek a fejére, nádszálat adtak a jobb kezébe, és térdet hajtva előtte, gúnyolták őt: Üdvöz légy, zsidók királya! Azután leköpdösték, majd elvették tőle a […]