Csütörtöki videó

Istentisztelet (2016.10.13 csütörtök) (ApCsel. 17, 29 – 31)

Posted on

Prédikál: Ács Máté Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.10.13 18:00 “Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz vagy ezüsthöz vagy kőhöz, művészi alkotáshoz vagy emberi elképzeléshez hasonló az istenség. 30A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. 31Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos […]

Csütörtöki videó

Csütörtöki istentisztelet (2Tim 2, 3-7)

Posted on

Prédikál: Ács Máté Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.08.18 csütörtök “Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez. A fáradozó földművesnek kell először a termésből részesülnie. […]

Csütörtöki videó

Csütörtök délutáni istentisztelet (Kol. 3, 1-4)

Posted on

Prédikál: Ács Máté Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.07.14 18:00 “Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele […]

Csütörtöki videó

Csütörtöki istentisztelet (Lk. 2, 15-20)

Posted on

Prédikál: Ács Máté Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.06.30 “Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: „Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg: hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr.” Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről […]

Csütörtöki videó

Istentisztelet (Róm. 14, 5-13)

Posted on

Prédikál: Ács Máté Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.06.16 18:00 “Ez az egyik napot különbnek tartja a másik napnál, az pedig egyformának tart minden napot: mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében. Aki az egyik napot megkülönbözteti, az Úrért különbözteti meg. Aki eszik, az is az Úrért eszik, hiszen hálát ad az Istennek. Aki pedig nem eszik, az […]

Vasárnap délutáni videó

Vasárnap Délutáni Istentisztelet (Préd. 4)

Posted on

Prédikál : Ács Máté Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.02.14. Vasárnap 17:00 “Jobban boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak szép eredménye van. Mert ha elesnek, föl tudják segíteni egymást. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Éppígy, ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek; de aki egyedül van, hogyan melegedhetne meg? Ha az egyiket megtámadják, […]