Vasárnap délelőtti videó

Vasárnap délelőtti istentisztelet (Jakab 1, 1-18)

Posted on

Prédikál: Balogh Barnabás Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.07.17 10:00 “Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez. Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is […]

Vasárnap délelőtti videó

Úrvacsorai istentisztelet

Posted on

Prédikál: Balogh Barnabás Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.07.03 10:00 „Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint; igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, […]

Vasárnap délutáni videó

Istentisztelet (Jel. 2, 12-17)

Posted on

Prédikál: Balogh Barnabás Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.06.26 17:00 “A pergamoni gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az, akinél a kétélű éles kard van: Tudom, hol van a lakóhelyed: ahol a Sátán trónusa van, de ragaszkodol a nevemhez, és nem tagadtad meg az én hitemet Antipász napjaiban sem, aki hű tanúm, akit megöltek nálatok, ahol a […]

Csütörtöki videó

Istentisztelet (Mk. 2, 1-12)

Posted on

Prédikál: Balogh Barnabás Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.06.23 18:00 “Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely; ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. Mivel a sokaság miatt nem fértek […]

Vasárnap délutáni videó

Istentisztelet (Zsolt. 128)

Posted on

Prédikál: Balogh Barnabás Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.06.19 17:00 “Boldog mindenki, aki az URat féli, és az ő útjain jár. Kezed munkája után élsz, boldog vagy, és jól megy sorod. Feleséged olyan házad belsejében, mint a termő szőlőtő; gyermekeid olyanok asztalod körül, mint az olajfacsemeték. Ilyen áldásban részesül az az ember, aki féli az URat. Áldjon […]

Vasárnap délutáni videó

Istentisztelet (Vasárnap délután) (Zsolt. 73, 23-26, 28)

Posted on

Prédikál: Balogh Barnabás Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.06.12 17:00 Énekkari nyári záró istentisztelet “De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem te maradsz, Istenem, örökké! De […]

Vasárnap délelőtti videó

Bemerítési Istentisztelet (1Jn 4, 13-21)

Posted on

Prédikál: Balogh Barnabás Horváth György 2016.06.12 9:30 Bizonyságtételek: Halasy Eszter Varga Lajosné Horváth Lukács Kelemen Kálmán Pál Krizsán Kristóf Sásdi Máté Szabó Kevin “Abból tudjuk, hogy benne maradunk, és ő mibennünk, hogy a maga Lelkéből adott nekünk. És mi láttuk, és mi teszünk bizonyságot arról, hogy az Atya elküldte a Fiát a világ üdvözítőjéül. Ha […]

Csütörtöki videó

Istentisztelet (Bír 7,1-7)

Posted on

Prédikál: Balogh Barnabás Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.06.09 18:00 “Korán reggel fölkelt Jerubbaal, azaz Gedeon, egész népével, és tábort ütött a Haród forrásánál. Midján tábora viszont tőle északra volt, a Móre-halomnál a völgyben. Akkor az ÚR ezt mondta Gedeonnak: Sok ez a nép, amely veled van, nem adhatom a kezükbe Midjánt, különben még így fog dicsekedni […]

Vasárnap délelőtti videó

Úrvacsorai istentisztelet (Bírák könyve 5:31c-6:2)

Posted on

Prédikál: Balogh Barnabás Alapige: Bírák könyve 5:31c-6:2 Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.06.05 9:30 “És béke lett az országban negyven esztendeig. Izráel fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az ÚR, ezért az ÚR Midján kezébe adta őket hét esztendőre, Midján pedig kemény kézzel bánt Izráellel. Izráel fiai rejtekhelyeket készítettek maguknak a hegyekben, meg barlangokat és hegyi erődöket […]