Csütörtöki videó

Istentisztelet (Róm. 14, 5-13)

Posted on

Prédikál: Ács Máté Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.06.16 18:00 “Ez az egyik napot különbnek tartja a másik napnál, az pedig egyformának tart minden napot: mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében. Aki az egyik napot megkülönbözteti, az Úrért különbözteti meg. Aki eszik, az is az Úrért eszik, hiszen hálát ad az Istennek. Aki pedig nem eszik, az […]

Csütörtöki videó

Istentisztelet (Bír 7,1-7)

Posted on

Prédikál: Balogh Barnabás Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.06.09 18:00 “Korán reggel fölkelt Jerubbaal, azaz Gedeon, egész népével, és tábort ütött a Haród forrásánál. Midján tábora viszont tőle északra volt, a Móre-halomnál a völgyben. Akkor az ÚR ezt mondta Gedeonnak: Sok ez a nép, amely veled van, nem adhatom a kezükbe Midjánt, különben még így fog dicsekedni […]

Csütörtöki videó

Istentisztelet (csütörtök délután) (Mk. 12, 41-44)

Posted on

Prédikál: Ács Zoltán Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.06.02 18:00 “Amikor Jézus leült a templomi persellyel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele, egy szegény özvegyasszony pedig odamenve beledobott két fillért, azaz egy krajcárt. Jézus odahívta tanítványait, és ezt mondta nekik: „Bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony […]

Csütörtöki videó

Istentisztelet (Csütörtök délután) (Ef. 3, 14-21)

Posted on

Prédikál: Balogh Barnabás Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.05.19 18:00 “Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön: adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő Lelke által; hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni […]

Csütörtöki videó

Istentisztelet (csütörtök délután) (Jak 1, 17; Mt 18, 3)

Posted on

Prédikál: Thuswohl Jürgen Hódmezővásárhelyi Baptista Gyülekezet 2016.05.12. 18:00 “minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása.” (Jak 1, 17) “és ezt mondta: „Bizony, mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek […]

Csütörtöki videó

Istentisztelet (csütörtök délután) (1Móz 8,20-22)

Posted on

Prédikál: Thuswohl Jürgen Hódmezővásárhelyi Baptista Gyülekezet 2016.05.05 “Azután oltárt épített Nóé az ÚRnak, és vett minden tiszta állatból és minden tiszta madárból, és égőáldozatokat mutatott be az oltáron. Amikor az ÚR megérezte a kedves illatot, ezt mondta magában az ÚR: Nem átkozom meg többé a földet az ember miatt, bár gonosz az ember szívének szándéka […]

Csütörtöki videó

Istentisztelet (csütörtök) (Mt 19,16-26)

Posted on

Prédikál: Balogh Barnabás Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.04.28 18:00 “Odament hozzá valaki, és ezt kérdezte: „Mester, mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” Ő így válaszolt neki: „Miért kérdezel engem a jóról? Csak egy van, aki jó. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat.” Az megkérdezte: „Melyeket?” Jézus így felelt: „Ezeket: […]

Csütörtöki videó

Istentisztelet (csütörtök délután)

Posted on

Prédikál: Balogh Barnabás Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.04.21 18:00 “Jézus akkor eltávozott onnan, a hazájába ment, és követték a tanítványai is. Amikor azután eljött a szombat, tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan hallgatták, és álmélkodva így szóltak: „Honnan veszi ezeket, miféle bölcsesség az, amely neki adatott, és miféle csodák ezek, amelyek keze nyomán támadnak? Nemde az ács […]

Csütörtöki videó

Istentisztelet (Csütörtök délután) (Mt. 12,46-50)

Posted on

Prédikál: Thuswohl Jürgen Hódmezővásárhelyi Baptista Gyülekezet 2016.04.14 18:00 “Még beszélt a sokasághoz, amikor íme, anyja és testvérei megálltak odakint, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt neki: „Íme, anyád és testvéreid odakint állnak, és beszélni akarnak veled.” Ő azonban így felelt annak, aki szólt neki: „Ki az én anyám, és kik az én testvéreim?” Erre kinyújtotta […]