Vasárnap délelőtti videó

Úrvacsorai istentisztelet

Posted on

Prédikál: Balogh Barnabás Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.07.03 10:00 „Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint; igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, […]

Vasárnap délelőtti videó

Gyermekeiket nevelő apák (Ef. 6, 1-4)

Posted on

Istentisztelet Prédikál: Dr. Pintér Gábor 2016.06.19 10:00 vasárnap Szegedi Baptista Gyülekezet „Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. „Tiszteld apádat és anyádat”: ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, mégpedig ez: „hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön.” Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint […]

Csütörtöki videó

Istentisztelet (Csütörtök délután) (Ef. 3, 14-21)

Posted on

Prédikál: Balogh Barnabás Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.05.19 18:00 “Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön: adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő Lelke által; hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni […]