Egyéb videó

Protestáns napok – 2016.10.28 (Mt. 5, 21 – 26)

Posted on

Prédikál: Kereskényi Sándor református lelkipásztor 2016.10.28 péntek 18:00 “„Hallottátok, hogy megmondtatott a régieknek: Ne ölj! Mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atyjafiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette, aki pedig azt mondja atyjafiának: Ostoba! – méltó a főtörvényszéki eljárásra; aki pedig azt mondja: Bolond! – méltó […]

Vasárnap délelőtti videó

Istentisztelet (2016.09.25 délelőtt) (Mt. 8, 23-34)

Posted on

Prédikál: Olajos Gábor Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.09.25 vasárnap 10:00 “Amikor beszállt a hajóba, követték őt a tanítványai. És íme, nagy vihar támadt a tengeren, úgyhogy a hajót elborították a hullámok. Ő pedig aludt. Tanítványai odamentek hozzá, felébresztették, és ezt mondták: „Uram, ments meg minket, elveszünk!” De ő így szólt hozzájuk: „Mit féltek, ti kicsinyhitűek?” Majd […]

Vasárnap délelőtti videó

Bemerítési istentisztelet (Mt. 20, 1-16)

Posted on

Prédikál: Balogh Barnabás Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.08.28 vasárnap 9:30 Bemerítési Istentisztelet Bizonyságtevők: Bilecz Károlyné Farkas Csamangó Istvénné Margó Farkas Csamangó István “„Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe. Amikor kiment kilenc óra tájban, látta, hogy mások […]

Vasárnap délelőtti videó

Vasárnap délelőtti istentisztelet (Mt. 21, 28-41)

Posted on

Prédikál: Dr. Krizsán Áron Debreceni Baptista Gyülekezet 2016.07.24 vasárnap 10:00 „De mi a véleményetek erről? Egy embernek két fia volt, és az elsőhöz fordulva ezt mondta: Fiam, menj, dolgozz ma a szőlőben. Ő így felelt: Nem akarok; később azonban meggondolta magát, és elment. Azután a másikhoz fordulva annak is ugyanezt mondta. Ő azonban így felelt: […]

Csütörtöki videó

Istentisztelet (csütörtök délután) (Jak 1, 17; Mt 18, 3)

Posted on

Prédikál: Thuswohl Jürgen Hódmezővásárhelyi Baptista Gyülekezet 2016.05.12. 18:00 “minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása.” (Jak 1, 17) “és ezt mondta: „Bizony, mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek […]

Csütörtöki videó

Istentisztelet (csütörtök) (Mt 19,16-26)

Posted on

Prédikál: Balogh Barnabás Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.04.28 18:00 “Odament hozzá valaki, és ezt kérdezte: „Mester, mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” Ő így válaszolt neki: „Miért kérdezel engem a jóról? Csak egy van, aki jó. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat.” Az megkérdezte: „Melyeket?” Jézus így felelt: „Ezeket: […]

Csütörtöki videó

Istentisztelet (Csütörtök délután) (Mt. 12,46-50)

Posted on

Prédikál: Thuswohl Jürgen Hódmezővásárhelyi Baptista Gyülekezet 2016.04.14 18:00 “Még beszélt a sokasághoz, amikor íme, anyja és testvérei megálltak odakint, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt neki: „Íme, anyád és testvéreid odakint állnak, és beszélni akarnak veled.” Ő azonban így felelt annak, aki szólt neki: „Ki az én anyám, és kik az én testvéreim?” Erre kinyújtotta […]

Vasárnap délelőtti videó

Jézus lényének lényege kibontakozik (Mt 13,53–58)

Posted on

Prédikál: Dr. Pintér Gábor Istentisztelet 2016.04.10. vasárnap 10:00 „Miután Jézus elmondta ezeket a példázatokat, továbbment onnan. Elment hazájába, és tanította őket a zsinagógában, és álmélkodva ezt mondták: „Honnan van ebben ez a bölcsesség és ez a csodatevő erő? Hát nem az ács fia ez? Nem Máriának hívják-e az anyját, testvéreit meg Jakabnak, Józsefnek, Simonnak és […]

Csütörtöki videó

Istentisztelet (Csütörtök Délután) (Mt 13,31-35)

Posted on

Prédikál: Ács Zoltán 2016.04.07 18:00 Szegedi Baptista Gyülekezet “Más példázatot is mondott nekik: „Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet fog az ember, és elvet a szántóföldjébe. Ez kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak, és fészket raknak ágai között.” Más példázatot is mondott […]