Vasárnap délutáni videó

Vasárnap Délutáni Istentisztelet (Préd. 4)

Posted on

Prédikál : Ács Máté Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.02.14. Vasárnap 17:00 “Jobban boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak szép eredménye van. Mert ha elesnek, föl tudják segíteni egymást. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Éppígy, ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek; de aki egyedül van, hogyan melegedhetne meg? Ha az egyiket megtámadják, […]

Vasárnap délelőtti videó

A házasságnak (is) legfontosabb közege (1 Kor. 13.)

Posted on

Prédikál : Dr. Szili Barnabás Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.02.14. Vasárnap 10:00 „Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengőcimbalom. És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, […]

Vasárnap délelőtti videó

Termőre fordult életek (Kol 1:3–8)

Posted on

Prédikál: Balogh Barnabás A Magyar Baptisták Világszövetségének vasárnapja 2016.02.07. 10:00 Szegedi Baptista Gyülekezet „Hálát adunk mindenkor Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyjának, amikor értetek imádkozunk, mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről és arról a szeretetről, amely valamennyi szent iránt él bennetek. Hálát adunk azért a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyekben, […]

Vasárnap délelőtti videó

Úrvacsorai Istentisztelet (vasárnap délelőtt) (Péld 31, 10-31)

Posted on

Prédikál: Balogh Barnabás Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.05.01 10:00 “Derék asszonyt kicsoda találhat? Értéke sokkal drágább az igazgyöngynél. Ura szívből bízik benne, vagyona el nem fogy. Egész életén át javát munkálja urának, nem kárát. Szerez gyapjút és lent, és jókedvűen dolgozik kezével. Hasonló a kereskedők hajóihoz: távolból is hoz eledelt. Fölkel még éjjel, ételt ad háza […]