Vasárnap délutáni videó

Tanulás Isten tetszése szerint (Zsolt. 119, 9-16)

Posted on

Prédikál: Győri Kornél 2016.08.28 vasárnap 18:00 “Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataidtól! Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, URam! Taníts meg rendelkezéseidre! Ajkam fölsorolja szád minden döntését. Minden gazdagságnál nagyobb öröm, ha intelmeid szerint élhetek. Utasításaidon elmélkedem, és […]

Vasárnap délelőtti videó

Úrvacsorai istentisztelet (Zsolt. 11)

Posted on

Prédikál: Balogh Barnabás Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.08.07. vasárnap 10:00 “A karmesternek: Dávidé. Az Úrhoz menekülök. Hogyan mondhatjátok nekem: Menekülj a hegyre, mint a madár?! Mert a bűnösök már feszítik az íjat, rátették a nyilat a húrra, hogy titokban rálőjenek a tiszta szívűekre. Ha az alapfalakat is lerombolják, mit tehet az igaz ember? Az ÚR ott […]

Vasárnap délelőtti videó

Istentisztelet (vasárnap délelőtt) (Zsolt. 40, 7-9; Mk. 12, 28-34)

Posted on

Prédikál: Olajos Gábor Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.07.10 10:00 “Véresáldozatban és ételáldozatban nem telik kedved: nyitott fület adtál nekem. Égőáldozatot és vétekáldozatot nem kívánsz. Akkor így szóltam: Íme, megjelentem, a könyvtekercsben írva van rólam. Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem, törvényed szívemben van. ” (Zsolt. 40, 7-9) “Ekkor odament az írástudók közül egy, aki hallotta […]

Vasárnap délelőtti videó

Örökre emlékezetes lesz az igaz (Zsoltárok 112)

Posted on

Istentisztelet Prédikál: Dr. Szili Barnabás Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.06.26. vasárnap 10:00 Azokra gondolj, azokat kövesd, akik nevét haláluk után is áldják! „Dicsérjétek az URat! Boldog ember az, aki az URat féli, sok örömöt talál parancsolataiban. Utódja hős lesz a földön, a becsületesek nemzedéke áldott lesz. Vagyon és gazdagság lesz házában, igazsága örökre megmarad. Világosság ragyog […]

Vasárnap délutáni videó

Istentisztelet (Zsolt. 128)

Posted on

Prédikál: Balogh Barnabás Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.06.19 17:00 “Boldog mindenki, aki az URat féli, és az ő útjain jár. Kezed munkája után élsz, boldog vagy, és jól megy sorod. Feleséged olyan házad belsejében, mint a termő szőlőtő; gyermekeid olyanok asztalod körül, mint az olajfacsemeték. Ilyen áldásban részesül az az ember, aki féli az URat. Áldjon […]

Vasárnap délutáni videó

Istentisztelet (Vasárnap délután) (Zsolt. 73, 23-26, 28)

Posted on

Prédikál: Balogh Barnabás Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.06.12 17:00 Énekkari nyári záró istentisztelet “De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem te maradsz, Istenem, örökké! De […]

Vasárnap délutáni videó

Istentisztelet (Vasárnap Délután) (Zsolt. 98)

Posted on

Prédikál: Kelédi Géza Soltvadkerti Baptista Gyülekezet 2016.05.08. 17:00 “Énekeljetek az ÚRnak új éneket, mert csodákat tett! Szabadulást szerzett jobbja, az ő szent karja. Megmutatta szabadító erejét az ÚR, a népek szeme előtt nyilvánvalóvá tette igazságát. Hűséggel és szeretettel gondolt Izráel házára, és látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását. Ujjongjatok az ÚR előtt az egész földön! […]