Vasárnap délelőtti videóVideó

Istentisztelet (Jónás 1:1-3, Jónás 3:1-3)

Prédikál: Azzolina Francesco
Szegedi Baptista Gyülekezet
2016.04.24. 10:00

Az Istentisztelet alatt a Szegedi Ökomenikus Gospel (SZÖG) kórus élménybeszámolóját hallhatjuk a Meranoban (Olaszország) végzett szolgálatukról.

“Így szólt az ÚR igéje Jónáshoz, Amittaj fiához: Indulj, menj Ninivébe, a nagy városba, és prédikálj ott, mert feljutott hozzám gonoszságának híre! El is indult Jónás, de azért, hogy Tarsísba meneküljön az ÚR elől. Elment Jáfóba, talált ott egy hajót, amely Tarsísba készült. Kifizette az útiköltséget, és hajóra szállt, hogy a rajta levőkkel Tarsísba menjen az ÚR elől.” (Jón 1,1-3)

“Az ÚR igéje másodszor is szólt Jónáshoz: Indulj, menj Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd ott azt az üzenetet, amelyet én mondok neked! Jónás elindult, és elment Ninivébe az ÚR szava szerint. Ninive pedig nagy városa volt Istennek: három nap kellett a bejárásához.” (Jón 3,1-3)