Házi csoportok

Gyülekezetünkben nem csak az istentiszteleti alkalmak adnak lehetőséget a közösségi- és hitélet megélésére, gyakorlására, hanem számos kisebb létszámú házicsoport is működik, kicsit bensőségesebb légkört nyújtva az összegyűlni vágyók számára.

A házicsoportok szerveződése többnyire korosztályra, élethelyzetre, szolgálatra való tekintettel történik, hiszen működésének lényege abban rejlik, hogy tagjai megosztják egymással örömeiket, problémáikat, és beszélgetések, bátorítások, bizonyságok, közös imádságok, valamint a Biblia tanulmányozása mentén keresnek válaszokat a legkülönfélébb kérdésekre. A csoportok létszámának, illetve az alkalmak kötetlen formájának köszönhetően sokkal közvetlenebb módon valósulhatnak meg a találkozások, és sokkal nagyobb és célirányosabb figyelmet kapva oszthatják meg gondolataikat, érzéseiket az egyes emberek, mindezen által pedig személyesebb, és bizalmasabb témák is szóba jöhetnek. Ezen találkozások alkalmával mélyebben megismerhetik egymást a tagok, mely remek alkalmat teremt egymás ajándékainak felismerésére, ugyanakkor az erőtlenségeket is sokkal gyógyítóbb módon nyílik lehetőség elhordozni. Egy ilyen házi közösség remek platformot biztosít az egyének imaközösségben történő találkozásának, alkalmat teremt a vendégfogadásra, és remek összekovácsoló erővel bír, melyet kitűnő módon lehet kamatoztatni a nagy gyülekezeti közösség életében is.