Zenei élet

Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását mindennap! (Zsoltárok 96,2)

Amiképpen az Ige is biztat bennünket arra, hogy az evangélium hirdetése ne csak szóban valósuljon meg, úgy gyülekezetünk életében is nagyon fontos szerepet tölt be a zenei szolgálat, az énekszóval történő dicsőítés. Hisszük, hogy a zene remek lehetőséget teremt a Mindenható jelenlétébe történő megérkezésre, az igei üzenetre való ráhangolódásra, a mi Mennyei Atyánk nevének magasztalására.

A Szegedi Baptista Gyülekezet igazán szerencsésnek mondhatja magát, hiszen nagyon színes és sokoldalú zenei paletta jellemzi istentiszteleti alkalmait. Jelen van a hagyományos gyülekezeti énekkar, ugyanakkor helyet kap a könnyűzene is a zenei szolgálatok sorában, így minden korosztály megszólítva érezheti magát, és lehetőséget kaphat arra, hogy a számára leginkább kedves, a hozzá legközelebb álló zenei megnyilvánulás által dicsérhesse az Urat. Szeretnénk, ha istentiszteleteinken régi és új énekeken keresztül, idősek és fiatalok szolgálata által minden nemzedék megszólíthassa az Istent, megénekelhesse érzéseit, gondolatait az Úrnak.

ÉNEKKAR

Gyülekezetünk énekelni vágyó, idős és fiatal testvéreit egyaránt magába fogadó szolgálati közössége az énekkar. A főként gyülekezeti énekek több szólamban történő megszólaltatását lelkesen végző kórus vezetését Baloghné Kovács Magdolna és Balázs György testvér végzik. Az istentiszteleti igehirdetéseken rendszeresen felhangzik ajkukon az ének, továbbá az ünnepi események során – akár hangszeres kísérettel kiegészülve – is méltó fénypontjai az alkalmaknak.

DICSŐÍTŐ CSAPAT

A könnyűzenei szolgálatokra specializálódott, főként a fiatalabb generáció tagjait mozgósító szolgáló csapatként tarthatjuk számon gyülekezetünk dicsőítő csapatát. A hangszeren játszó és énekelni tudó fiatalok különféle felállásokban végzik szolgálataikat, melyek során főként ifjúsági dalok, könnyűzenei dicsőítő énekek által hangzik az Úr magasztalása. A dicsőítő csapat rendszeres szolgálója a vasárnapi istentiszteleti alkalmaknak, ugyanakkor legmeghatározóbban a keddi ifjúsági alkalmak során van jelen. Ilyenkor nem csak a gyülekezetbe járó fiatalok vesznek részt a zenei szolgálatban, hanem a Szegeden tanuló, de más anyagyülekezethez tartozó fiatalok is előszeretettel bekapcsolódnak Isten dicsőítésébe.

SZEGEDI ÖKUMENIKUS GOSPEL KÓRUS ÉS ZENEKAR

A Szeged városában található, különféle nagy- és kisegyházak gyülekezeteibe járó, énekelni szerető és vágyó fiatalokat magába foglaló együttes szintén inkább a könnyűzene eszközeivel emeli fel Isten nevét, és hangolja hallgatóságát az Úr dicsőítésére. A Szegedi Ökumenikus Gospel Kórus és Zenekar legfőbb célja, hogy a szegedi és környékbeli közönség számára előremutató, felemelő, kikapcsolást nyújtó, minőségi zenei élményt adjon, sőt, mi több, éneklés közben kórustagjai is feltöltődjenek az Úr nevének magasztalása, az evangélium üzenetének megszólaltatása közben. Az együttes elkötelezett támogatója a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálatnak, melynek munkáját 2011-től az évről évre megrendezett Adventi Jótékonysági hangversenyeken befolyt összeggel támogatja.