Vasárnap délelőtti videóVideó

Úrvacsorai istentisztelet (Bírák könyve 5:31c-6:2)

Prédikál: Balogh Barnabás
Alapige: Bírák könyve 5:31c-6:2
Szegedi Baptista Gyülekezet
2016.06.05 9:30

“És béke lett az országban negyven esztendeig. Izráel fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az ÚR, ezért az ÚR Midján kezébe adta őket hét esztendőre, Midján pedig kemény kézzel bánt Izráellel. Izráel fiai rejtekhelyeket készítettek maguknak a hegyekben, meg barlangokat és hegyi erődöket Midján miatt.” (Bír. 5, 31c-6, 2)