Csütörtöki videó

Csütörtöki Istentisztelet (Fil. 1, 18-26)

Posted on

Prédikál: Ács Zoltán Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.08.04 csütörtök 18:00 “Mert miről is van szó? Egyedül arról, hogy bármelyik módon, akár színlelésből, akár meggyőződésből: Krisztust hirdetik, és én ennek örülök. Sőt még inkább örülni fogok. Mert tudom, hogy ez üdvösségemre válik a ti könyörgésetek és Jézus Krisztus Lelkének segítsége által. Ezért várom és remélem, hogy semmiben […]

Vasárnap délutáni videó

Istentisztelet (vasárnap délután) (2Kor 8, 1-9)

Posted on

Prédikál: Ács Zoltán Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.07.10 18:00 “Hírt adunk nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amelyet Macedónia gyülekezeteinek adott. Mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből a tisztaszívűség gazdagsága lett. Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt erejükön felül is önként adakoztak, és erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy a […]

Csütörtöki videó

Istentisztelet (csütörtök délután) (Mk. 12, 41-44)

Posted on

Prédikál: Ács Zoltán Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.06.02 18:00 “Amikor Jézus leült a templomi persellyel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele, egy szegény özvegyasszony pedig odamenve beledobott két fillért, azaz egy krajcárt. Jézus odahívta tanítványait, és ezt mondta nekik: „Bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony […]

Csütörtöki videó

Csütörtöki Istentisztelet (Mt. 12, 9-21)

Posted on

Prédikál: Ács Zoltán 2016.03.31 18:00 Szegedi Baptista Gyülekezet “Onnan eltávozva bement a zsinagógába, ahol volt egy sorvadt kezű ember. Megkérdezték Jézustól: „Szabad-e szombaton gyógyítani?” – hogy vádat emeljenek ellene. Ő pedig ezt mondta nekik: „Ki az az ember közületek, akinek ha egy juha van, és az verembe esik szombaton, nem ragadja meg, és nem húzza […]

Csütörtöki videó

Hasznos útmutatás a küldetéshez (Mt. 10:16-25)

Posted on

Prédikál: Ács Zoltán 2016.02.25 18:00 Szegedi Baptista Gyülekezet   „Íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé: legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok.  Óvakodjatok az emberektől, mert átadnak a törvényszékeknek, és megkorbácsolnak zsinagógáikban,  sőt helytartók és királyok elé hurcolnak énmiattam, tanúbizonyságul nekik és a pogányoknak.  Amikor azonban átadnak titeket, […]