Csütörtöki videó

Istentisztelet (2016.10.13 csütörtök) (ApCsel. 17, 29 – 31)

Posted on

Prédikál: Ács Máté Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.10.13 18:00 “Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz vagy ezüsthöz vagy kőhöz, művészi alkotáshoz vagy emberi elképzeléshez hasonló az istenség. 30A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. 31Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos […]

Csütörtöki videó

Csütörtöki istentisztelet (2Tim 2, 3-7)

Posted on

Prédikál: Ács Máté Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.08.18 csütörtök “Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez. A fáradozó földművesnek kell először a termésből részesülnie. […]

Csütörtöki videó

Csütörtök délutáni istentisztelet (1Sám 18, 6-30)

Posted on

Prédikál: Balogh Barnabás Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.08.11 csütörtök 18:00 “Egyszer amint hazajöttek, amikor Dávid a filiszteusok leveréséből tért vissza, kivonultak az asszonyok Saul király elé Izráel városaiból énekszóval, körtáncot lejtve, dobolva, vígan, és három húrú hangszeren játszva. A táncoló asszonyok így énekeltek: Megölt Saul ezer embert, Dávid meg tízezer embert! Erre igen megharagudott Saul, és […]

Csütörtöki videó

Csütörtöki Istentisztelet (Fil. 1, 18-26)

Posted on

Prédikál: Ács Zoltán Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.08.04 csütörtök 18:00 “Mert miről is van szó? Egyedül arról, hogy bármelyik módon, akár színlelésből, akár meggyőződésből: Krisztust hirdetik, és én ennek örülök. Sőt még inkább örülni fogok. Mert tudom, hogy ez üdvösségemre válik a ti könyörgésetek és Jézus Krisztus Lelkének segítsége által. Ezért várom és remélem, hogy semmiben […]

Csütörtöki videó

Csütörtöki Istentisztelet (Lk. 21, 1-4)

Posted on

Prédikál: Thuswohl Jürgen Hódmezővásárhelyi Baptista Gyülekezet 2016.07.28 csütörtök 18:00 “Amikor feltekintett, látta, hogyan dobják a gazdagok áldozati ajándékaikat a perselybe. Észrevett ott egy szegény özvegyasszonyt is, aki két fillért dobott abba, és így szólt: „Bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Azok ugyanis mind a feleslegükből dobtak az áldozati […]

Csütörtöki videó

Csütörtöki istentisztelet (Lk. 17, 7-10)

Posted on

Prédikál: Thuswohl Jürgen Hódmezővásárhelyi Baptista Gyülekezet 2016.07.21 csütörtök 18:00 “„Ki az közületek, aki ezt mondja szolgájának, amikor az szántás és legeltetés után megjön a mezőről: Jöjj ide hamar, és ülj az asztalhoz! Nem azt mondja-e inkább neki: Készíts nekem valami vacsorára valót, övezd fel magadat, és szolgálj fel nekem, míg eszem és iszom, te majd […]

Csütörtöki videó

Csütörtök délutáni istentisztelet (Kol. 3, 1-4)

Posted on

Prédikál: Ács Máté Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.07.14 18:00 “Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele […]

Csütörtöki videó

Csütörtöki istentisztelet (Lk. 2, 15-20)

Posted on

Prédikál: Ács Máté Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.06.30 “Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: „Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg: hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr.” Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről […]

Csütörtöki videó

Istentisztelet (Mk. 2, 1-12)

Posted on

Prédikál: Balogh Barnabás Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.06.23 18:00 “Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely; ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. Mivel a sokaság miatt nem fértek […]