Vasárnap délelőtti videó

Istentisztelet (2016.09.18 délelőtt) (Mk. 5, 21-43)

Posted on

Prédikál: Azzolina Francesco Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.09.18 vasárnap 10:00 “Amikor Jézus ismét átkelt a hajón a túlsó partra, nagy sokaság sereglett köré, de ő a tenger partján maradt. Ide jött hozzá az egyik zsinagógai elöljáró, név szerint Jairus, aki meglátva őt, lába elé borult, és esedezve kérte: „Kislányom halálán van, jöjj, tedd rá a kezed, […]

Vasárnap délelőtti videó

Istentisztelet (vasárnap délelőtt) (Zsolt. 40, 7-9; Mk. 12, 28-34)

Posted on

Prédikál: Olajos Gábor Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.07.10 10:00 “Véresáldozatban és ételáldozatban nem telik kedved: nyitott fület adtál nekem. Égőáldozatot és vétekáldozatot nem kívánsz. Akkor így szóltam: Íme, megjelentem, a könyvtekercsben írva van rólam. Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem, törvényed szívemben van. ” (Zsolt. 40, 7-9) “Ekkor odament az írástudók közül egy, aki hallotta […]

Csütörtöki videó

Istentisztelet (Mk. 2, 1-12)

Posted on

Prédikál: Balogh Barnabás Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.06.23 18:00 “Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely; ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. Mivel a sokaság miatt nem fértek […]

Csütörtöki videó

Istentisztelet (csütörtök délután) (Mk. 12, 41-44)

Posted on

Prédikál: Ács Zoltán Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.06.02 18:00 “Amikor Jézus leült a templomi persellyel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele, egy szegény özvegyasszony pedig odamenve beledobott két fillért, azaz egy krajcárt. Jézus odahívta tanítványait, és ezt mondta nekik: „Bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony […]

Vasárnap délutáni videó

Istentisztelet (Vasárnap délután) (Mk 6,1-6)

Posted on

Prédikál: Balogh Barnabás Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.04.24 17:00 Technikai okok miatt az istentiszteletről képfelvétel nem készült. “Jézus akkor eltávozott onnan, a hazájába ment, és követték a tanítványai is. Amikor azután eljött a szombat, tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan hallgatták, és álmélkodva így szóltak: „Honnan veszi ezeket, miféle bölcsesség az, amely neki adatott, és miféle csodák […]

Csütörtöki videó

Istentisztelet (csütörtök délután)

Posted on

Prédikál: Balogh Barnabás Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.04.21 18:00 “Jézus akkor eltávozott onnan, a hazájába ment, és követték a tanítványai is. Amikor azután eljött a szombat, tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan hallgatták, és álmélkodva így szóltak: „Honnan veszi ezeket, miféle bölcsesség az, amely neki adatott, és miféle csodák ezek, amelyek keze nyomán támadnak? Nemde az ács […]

Vasárnap délelőtti videó

Istentisztelet (Vasárnap délelőtt) (Mk 8,1-9)

Posted on

Prédikál: Balogh Barnabás 2016.04.17 10:00 Szegedi Baptista Gyülekezet “Azokban a napokban, amikor ismét igen nagy volt a sokaság és nem volt mit enniük, magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk: „Szánakozom a sokaságon, mert már három napja vannak velem, és nincs mit enniük; ha pedig éhesen bocsátom őket haza, kidőlnek az úton, mert némelyikük messziről […]