Vasárnap délelőtti videó

Úrvacsorai Istentisztelet (Mt. 12, 46-50)

Posted on

Prédikál: Balogh Barnabás Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.04.03 10:00 “Még beszélt a sokasághoz, amikor íme, anyja és testvérei megálltak odakint, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt neki: „Íme, anyád és testvéreid odakint állnak, és beszélni akarnak veled.” Ő azonban így felelt annak, aki szólt neki: „Ki az én anyám, és kik az én testvéreim?” Erre kinyújtotta […]

Csütörtöki videó

Csütörtöki Istentisztelet (Mt. 12, 9-21)

Posted on

Prédikál: Ács Zoltán 2016.03.31 18:00 Szegedi Baptista Gyülekezet “Onnan eltávozva bement a zsinagógába, ahol volt egy sorvadt kezű ember. Megkérdezték Jézustól: „Szabad-e szombaton gyógyítani?” – hogy vádat emeljenek ellene. Ő pedig ezt mondta nekik: „Ki az az ember közületek, akinek ha egy juha van, és az verembe esik szombaton, nem ragadja meg, és nem húzza […]

Vasárnap délutáni videó

Istentisztelet (húsvétvasárnap délután) (Mt. 16, 13-17; 21; 24-28)

Posted on

Istentisztelet prédikál: Dr. Szili Barnabás Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.03.27. Vasárnap 17:00 “Amikor Jézus Cézárea Filippi vidékére ért, megkérdezte tanítványait: Kinek mondják az emberek az Emberfiát? Ők így válaszoltak: Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának. Ő megkérdezte tőlük: Hát ti kinek mondotok engem? Simon Péter így felelt: Te vagy a […]

Vasárnap délutáni videó

Húsvétvasárnapi Istentisztelet (Mt. 16, 13-17; 21; 24-28)

Posted on

Istentisztelet prédikál: Dr. Szili Barnabás Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.03.27. Vasárnap 17:00 “Amikor Jézus Cézárea Filippi vidékére ért, megkérdezte tanítványait: Kinek mondják az emberek az Emberfiát? Ők így válaszoltak: Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának. Ő megkérdezte tőlük: Hát ti kinek mondotok engem? Simon Péter így felelt: Te vagy a […]

Egyéb videó

Nagypénteki Istentisztelet (Mt. 27, 27-56)

Posted on

Prédikál: Balogh Barnabás Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.03.25 18:00 “Akkor a helytartó katonái magukkal vitték Jézust a helytartóságra, és az egész őrség köré gyűlt. Levetkőztették, bíborszínű köpenyt adtak rá, tövisből font koronát tettek a fejére, nádszálat adtak a jobb kezébe, és térdet hajtva előtte, gúnyolták őt: Üdvöz légy, zsidók királya! Azután leköpdösték, majd elvették tőle a […]

Csütörtöki videó

Csütörtöki Istentisztelet (Mt. 25,1-13)

Posted on

Prédikál: Balogh Barnabás Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.03.17. 18:00 “Akkor hasonló lesz a mennyek országa ahhoz a tíz szűzhöz, akik vették a lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására. Öt közülük balga volt, öt pedig okos. A balgák ugyanis amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat, az okosak viszont a lámpásukkal együtt olajat is vittek korsókban. […]

Vasárnap délelőtti videó

Vasárnap Délelőtti Istentisztelet (Mt. 20, 29-34)

Posted on

Prédikál: Dr. Szili Mihály Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.03.13. Vasárnap 10:00 „Amikor elindultak Jerikóból, nagy sokaság követte őt. És íme, két vak ült az út mellett, és amikor hallották, hogy Jézus arra megy, felkiáltottak: „Uram, Dávid Fia, könyörülj rajtunk!” A sokaság azonban rájuk szólt, hogy hallgassanak el, de ők még hangosabban kiáltották: „Uram, Dávid Fia, könyörülj […]

Csütörtöki videó

Hasznos útmutatás a küldetéshez (Mt. 10:16-25)

Posted on

Prédikál: Ács Zoltán 2016.02.25 18:00 Szegedi Baptista Gyülekezet   „Íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé: legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok.  Óvakodjatok az emberektől, mert átadnak a törvényszékeknek, és megkorbácsolnak zsinagógáikban,  sőt helytartók és királyok elé hurcolnak énmiattam, tanúbizonyságul nekik és a pogányoknak.  Amikor azonban átadnak titeket, […]

Csütörtöki videó

Mindennek megvan az ideje és rendeltetése (Mt. 9:14–17) [Videó]

Posted on

Prédikál: Balogh Barnabás Szegedi Baptista Gyülekezet 2016.02.18 Csütörtök 18:00 „Akkor odamentek hozzá János tanítványai, és megkérdezték: „Miért van az, hogy mi és a farizeusok sokat böjtölünk, a te tanítványaid pedig nem böjtölnek?” Jézus ezt mondta nekik: „Gyászolhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? De jönnek olyan napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor […]