“Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket…”

Gyermekszolgálat a Szegedi Baptista Gyülekezetben 2024

Történeti áttekintés

A baptista egyházban régi hagyománya van a vasárnapi iskolának vagy bibliakörnek. Gyermek bibliakör azért, hogy ne iskoláról szóljon, hanem tudatosan egy másmilyen alkalom, amikor a Bibliáról tanulnak a gyerekek. Igazából ez a vasárnapi istentisztelet ideje alatt tartott gyermekeknek szóló istentisztelet. 

A gyermektanítók csoportja minden tanév elején elkészít egy közös tantervet, amely bibliai történetekből tevődik össze. Egy bibliai könyvet tanulmányozva, ezekhez megfelelő igeverseket keresnek, amelyeket aranymondásként közösen megtanulnak, témához illő énekeket választanak. 

A vasárnapi iskola eredete a 18. század közepére nyúlik vissza, amikor Angliában a protestáns egyházban a szegény családok gyermekeinek alapfokú egyházi nevelését kezdeményezték több helyen. A vasárnapi iskolai tanítók nagyrészt laikusok voltak, akik a Bibliát használva írást, olvasást és az alapvető bibliai ismereteket tanították. Ma már nem ilyen „iskoláról” beszélünk. Hála Istennek, minden gyermeknek van lehetősége iskolába járni. Sőt, megvan a lehetőség, hogy a szülő baptista hittan órára is írassa a gyermekét Szegeden az adott iskolákban. 

Gyermekmunka a gyülekezetben

A gyülekezetben fontosnak tartjuk a gyermekek korosztály szerinti bibliai tanítását. Szeretnénk, hogy ők is megértsék Isten üzenetét, gyarapodjanak bibliai ismeretekkel és lelki táplálékot kapjanak Isten Igéjéből. A Biblia tanítása alapján tudjuk, hogy a gyermeknek is szükségük van az evangélium üzenetére, Jézus Krisztus megváltására (Zsolt. 51:7; Róma 5:12; Róma 6:23). A megtérés után pedig fontosnak tartjuk a hitben való nevelést, a Biblia olvasását, a bizonyságtételt, a kísértésekkel és bűnnel való harcot Isten erejével. 

Nagyon hálásak vagyunk, hogy gyülekezetünkben a gyermekek létszáma évről évre növekszik. Jelenleg kb. 50 gyermek van, ami azt jelzi, hogy van jövője a gyülekezetnek. 

A vasárnapi alkalmak jelenleg 4 csoportban zajlanak, ebből 2 csoportban vannak az óvodások. A 3-4 évesek a Kiscsillag csoportban, az 5-6 évesek a Nagycsillag csoportban, az alsós gyerekek a Báránykák csoportban és a felsős gyerekek a Golgota csoportban. 

Több mint egy éve rendszeressé vált a „Legyél a barátom” közösségi nap, amelyet havonta egyszer szervezünk a gyerekeknek. Láttuk azt a szükséget, hogy jobban meg kellene ismernünk egymást, mert a vasárnap délelőtt nem elég erre. Ez a közösségi nap szombatonként kerül megrendezésre, amelyre meghívjuk a hittanos gyerekeket és a hódmezővásárhelyi gyülekezet gyermekeit és tanítóit. Ilyenkor több időnk van közös játékokra és különböző témák feldolgozására, közös beszélgetésekre, kérdéseik megválaszolására. A téma feldolgozása két csoportban történik: az óvodások és az iskolások csoportjában.

Szeretnénk továbbra is folytatni ezeket az alkalmakat az Úr segítségével, hogy segítsük a következő nemzedék lelki növekedését, a közösség kiformálódását. 

Nekünk felnőtteknek, szülőknek, imádkoznunk kell a gyermekekért, hogy megismerjék az Úr Jézust, mint személyes Megváltójukat, hogy a hitben növekedjenek és beépüljenek a gyülekezetbe. 

„Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába.” (Máté 18:3)

„Ugyanígy a ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül.” (Máté 18:14)

„… Jézus … így szólt hozzájuk: Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa.” (Márk 10:14)

Írta: Virág Angéla

  • gyermekszolgálat