Elkészült a Sweet Harmony Projektet összefoglaló kiadvány, melyet ide kattintva bárki ingyenesen elérhet.

A Randevú képzésekhez 7 kisfilm készült, amelyek támogatást nyújtanak a trénereknek a képzések megvalósításához. Azok a magánszemélyek vagy szervezetek, amelyeknek szándékában áll a programok megszervezése, díjmentesen igényelhetik a filmek elérhetőségét az alábbi űrlap kitöltésével.

The summary brochure of the Sweet Harmony Project has been completed, and anyone can access it for free by clicking here.

A fost finalizat ghidul sumar al Proiectului Sweet Harmony, la care oricine poate avea acces gratuit făcând clic aici.

A Szegedi Baptista Gyülekezet és a nagyváradi Azzur-Elat Egyesület együttműködésében 2022 szeptemberében kezdődött a „Sweet Harmony – projekt az élethosszig tartó párkapcsolatok érdekében” című tevékenységsorozat az Erasmus + program támogatásával.

A két szervezet tevékenységeivel az elmúlt évek negatív tendenciáira kíván válaszokat nyújtani, amelyek során megfigyelhető volt a válások növekvő száma Európa-szerte a házaspárok körében. A Covid-19 vírus miatt a társas, társadalmi kapcsolatok jelentősen sérültek, hiszen a közösségek nem tudtak megfelelően működni. Az ifjúsági korosztályban gyakorivá váltak a depresszióhoz kapcsolódó problémák, valamint az integrálódási nehézségek. Nagyon leterhelte az embereket az online jelenlét, az otthonlét. Elvette tőlük a közösségi jelenlét élményét, sokan lemorzsolódtak a gyülekezeteikből is, de a párválasztás előtt állók számára is komoly problémát jelentett a járvány.

A projekt fő célja házassági és a családon belüli kapcsolatok erősítése, valamint a házasság előtt álló személyek, párok számára megfelelő útmutatás arra vonatkozóan, hogyan lehetséges egy harmonikus, élethosszig tartó párkapcsolat fenntartása. Ezen túl a projekt fontos célja a prevenció. Nem csak a már fennálló problémákra kívánunk reagálni, hanem meg kívánjuk előzni a házasságon, illetve a családon belüli konfliktusokat, nehézségeket. Célunk a családi, párkapcsolati együttélés, mint a társadalom alapegységének erősítése. Tudatosítani szeretnénk az emberekben, hogy szakítsanak a családi kapcsolatok ellen ható folyamatokkal. Hangsúlyozni kell a család elsődlegességének fontosságát. Továbbá célunk a helyi közösségek fejlesztése, családok közötti kapcsolatok erősítése, a férfi és női szerepek meghatározása a családban.

A projekt tevékenységei három fő fázisban valósulnak meg.

Az előkészítő szakaszban elsőként kiválasztásra kerülnek a projektben résztvevő szakemberek, akik a projektindító találkozón áttekintik és pontosítják a projekt céljait, véglegesítik a tevékenységtervet, az egyes tevékenységekre fordított idő- és költségkeretet. Kijelölésre kerülnek az egyes tevékenységek felelősei, elkészül a hatásmérési terv, kommunikációs terv, toborzási terv. A toborzás során kiválasztásra kerülnek a projektben résztvevő párok mindkét partnerországból. A célcsoporttagok két csoportja a kutatási tevékenységet végzők és a randevú képzések résztvevői.

A megvalósítás időszaka két képzést és a képzések között zajló tevékenységeket foglalja magába.

Az első képzésen a kiválasztott résztvevők alapvető ismereteket kapnak párkapcsolati témákban, valamint részt vesznek az általuk megvalósításra kerülő tevékenységek tervezésében. A képzés során a projekt céljának ismertetése, a résztvevők megismerkedése, viselkedésprofil kérdőív kitöltése, a kérdőív mentén párkapcsolati személyiségtípusok meghatározása és elemzése mellett megvalósul egy randevú képzés is. Minden nap sor kerül a napi tevékenységek kiértékelésére. A képzés végén a randevú képzéshez kapcsolódó előző napi tevékenységelemek értékelése, a tervezett egynapos képzések tematikájának véglegesítése, valamint a két képzés közötti további tevékenységek közös tervezése történik.

A két képzés között a projektbe bevont párok egyik része egy kutatási tevékenységet végez. Szakértők bevonásával kidolgozásra kerül egy kérdőív a projekt témájához kapcsolódóan. Célunk két fontos célközönség elérése: idősek és különböző szektorok képviselői. Az idősek bevonásának célja egyrészt az idősek tapasztalatainak becsatornázása a kutatási tevékenységbe, másrészt a generációk közötti kapcsolatépítést segítő tevékenységek megvalósítása. Az egyházak, forprofit szektor, NGO-k, állami szektor bevonásával pedig arra a kérdésre keressük a választ, milyen hatással vannak az intézkedéseik a harmonikus családi élet kialakításában.

A párok másik csoportja egynapos randevú képzéseket, úgynevezett randinapokat tart, melyekhez kapcsolódóan külön módszertan kerül kialakításra. Ennek keretében délelőtt és délután nemformális képzési elemek alkalmazására kerül sor, majd egy esti randivacsorán vesznek részt a párok. Ezt követően írásbeli és szóbeli értékelésre kerül sor, a tapasztalatok feldolgozása céljából.

A második képzés során a korábbi tevékenységek értékelése, tanulságok, tapasztalatok levonása történik. A résztvevők megbeszélik, hogyan oszthatók meg a tapasztalatok másokkal, valamint a kiadvány közös tervezése is megvalósul.

A projekt harmadik, záró szakaszában elsősorban digitális formában megjelenő kiadvány elkészítése történik. A kiadvány a partnerországok nyelvén és angolul készül el. Tartalmazni fogja az Erasmus + rövid bemutatását, a projektet megvalósító szervezetek és a projekt bemutatását, a képzés módszertanát, tematikáját, valamint bemutatásra kerülnek benne a megvalósult tevékenységek.

A projekt a bevont célcsoporttagok számának alakulása szempontjából négy fázisra osztható:

További információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:

Balázs André

+36 20 / 327 7812

sweetharmony.eplus@gmail.com

A dokumentumban foglaltak csak a szerző véleményét tükrözik, az Európai Bizottság nem felelős az abban szereplő információk semminemű felhasználásáért.

Sweet Harmony Projekt

Nagyváradi képzés 2022. 12. 1-4.

Sikeresen megvalósult a Sweet Harmony projekt első képzése Nagyváradon. A toborzás során kiválasztott leginkább motivált jelentkezők rengeteget tanultak többek között a párkapcsolatok működéséről, a k...

Randinap visszajelzések

Január óta már számos Randinap valósult meg az Erasmus + Program által támogatott Sweet Harmony Projekt keretein belül Szegeden és Nagyváradon is. Minden ilyen alkalom végén megkérdezzük a résztvevő p...

Randinapok Szegeden

Nagy érdeklődés mellett kezdődtek meg a Sweet Harmony projekt keretében egynapos randevú képzéseink. Mind Szegeden, mind Nagyváradon nagyon sok jelentkezés érkezett be az általunk elérhetővé tett onli...

Sweet Harmony a SZEBIN-en

Gyülekezetünk ifjúsága 2023. március 31. és április 2. között rendezte meg az idei Szegedi Baptista Ifjúsági Napokat. A rendezvény egyik szombat délutáni szemináriumára felkérték a Sweet Harmony Proje...

talalkozo szeged

Találkozó a szegedi résztvevőkkel

Január 5-én találkozott a Sweet Harmony Projekt szegedi csapata. A képzésen részt vevők közül egyes párok egy kutatási tevékenységben, mások egynapos Randevú Napok megtartásában fognak részt venni, ez...

Látogatók száma:
web counter